Płock - Rozrywka

Płock, Tumska 2
Zamek książąt mazowieckich w Płocku – gotycka budowla wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego, siedziba książąt mazowieckich do końca XV wieku.
Płock, Tumska 8
Muzeum Mazowieckie w Płocku, muzeum regionalne w Płocku, założone w 1820. Muzeum powstało z połączenia zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wojewódzkiej, jedno z najstarszych istniejących tego typu placówek w Polsce. Pierwsza ekspozycja została pokazana w dwóch salach Małachowianki.
Płock, Tadeusza Kościuszki 6