Powiat ciechanowski - Rozrywka

Zamek w Ciechanowie – zamek zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III na bagnistym terenie, w Ciechanowie. Jego mury o wysokości 10 m są zbudowane na planie prostokąta. W narożnikach znajdują się dwie okrągłe baszty.
Opinogóra Górna, Zygmunta Krasińskiego 9
Telefon: +48236717025
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – muzeum otwarte w 1961 roku w odbudowanym neogotyckim pałacu. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego. Obecnie Muzeum Romantyzmu to kompleks pałacowo-parkowy, w skład którego wchodzą:
Ciechanów, Plac Piłsudskiego 1
Krzywa Hala – budynek w Ciechanowie.