Kościół św. Jadwigi Śląskiej

0

Kościół św. Jadwigi w Bolkowie – kościół parafialny w Bolkowie wpisany do rejestru zabytków (76 z dn. 29.03.49). Znajduje się w Dekanacie Bolków.

Gotycka budowla pierwotnie na planie krzyża greckiego. Datowany na połowę XIII w.

Czytaj dalej

Kościół św. Jadwigi w Bolkowie – kościół parafialny w Bolkowie wpisany do rejestru zabytków (76 z dn. 29.03.49). Znajduje się w Dekanacie Bolków.

Gotycka budowla pierwotnie na planie krzyża greckiego. Datowany na połowę XIII w.

Historia

Kościół zbudowano zapewne około 1250 r. Wzmiankowano go po raz pierwszy w 1298 r. w tym czasie został ochrzczony im. św. Jadwigi przez biskupa wrocławskiego Tomasza II. Wcześniej nosił nazwę Kościół Krzyża. W XVI w. dobudowano dwie boczne nawy. W 1846 w. za sprawą proboszcza Faustmanna usunięto gotyckie szczyty i osadzono obecny czterospadowy dach usunięto też wczesnogotyckie małe okna zostały one zastąpione obecnymi, kościół stał się budowlą trójnawową. W tym czasie znajdujące się na kościelnej podłodze epitafia odwrócono napisami do dołu. Przykrywają one krypty (w podpiwniczeniu nawy) z trumnami członków rodów: Zedlitzów, Tschirnhausów, Saltzów, oraz bogatych mieszczan i przywódców miasta. Natomiast w podpiwniczeniu zakrystii znajduje się krypta szczelnie wypełniona kośćmi.

W kościele zachowała się ambona z 1619 r., sklepienia krzyżowe w części wczesnogotyckiej i kamienne rzeźby na szczycie północnej kruchty.

Przykościelny cmentarz

Do końca XVII w. teren wokół świątyni był miejscem licznych pochówków, cmentarz rozciągał się w kierunku południowo-wschodnim aż do miejskiego muru. Na cmentarzu dokonywano także pochówków w masowych grobach.

Kalendarium

  • 1248–1252 – założenie kościoła
  • 1428 – spalenie wieży przez Husytów
  • 1646 – Szwedzi niszczą pozostałości wieży
  • 1816 – odbudowa wieży w obecnej formie
  • 1863 – prace remontowano-budowlane
  • 1875 – remont kościoła i nadanie mu cech neogotyckich
  • 1927 – podczas renowacji pod dachem zakrystii zostaje znaleziono około 80 czaszek i trochę kości, po analizie w Instytucie Etnologiczno-Antropologicznym w Lipsku orzeczono, że są to szczątki rodzimej ludności, prawdopodobnie z pewnym szczątków rasy azjatyckiej, w kilku czaszkach znaleziono czworokątne otwory, jako jedną z hipotez postawiono, że był to pochówek Husytów (dr Hesch, asystent w instytucie dokonał odpowiednich pomiarów).
  • 2 kwietnia 2006 – na placu przed wschodnim wejściem do kościoła stanął pomnika Jana Pawła II, specjalnie na tą okazję z części ulicy Karola Świerczowskiego wydzielono Plac Jana Pawła II, przy którym obecnie znajduje się także plebania.

Kościół św. Jadwigi Śląskiej - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.