Kościół ewangelicki

0

Kościół ewangelicki w Wieluniu - pierwotnie był to kościół przyklasztorny sióstr bernardynek został zbudowany wraz z klasztorem w latach 1612-15 z fundacji Anny Koniecpolskiej. Konsekracja kościoła odbyła się 14 grudnia 1616 roku, w jej przeddzień w podziemiach pochowano fundatorkę. Kościół odbudowano po pożarze w 1656 r. W 1819 r. bernardynki przeniesiono do kościoła i klasztoru popaulińskiego, a sam kościół przekazano rok później nowo powstałej parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu. Budynek kościoła przebudowano po 1850 r. podnosząc podłogę i zamurowując dolne okna. W okresie międzywojnia był odnawiany, uległ częściowemu spaleniu w 1939 r. W 1943 r. Niemcy rozpoczęli jego przebudowę na kino. Kościół odrestaurowano w 1950 r. (staraniem pastora Henryka Wendta). W czasie prac powojennych wymieniono pokrycie dachowe, rozebrano przybudówki z 1943 roku, odbudowano sygnaturkę, odtworzono sgraffito.

Kościół ewangelicki - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.