Kościół Świętej Trójcy

0

Kościół Świętej Trójcy w Poznaniu znajduje się w samym sercu poznańskiego Dębca, tuż przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic - Czechosłowackiej i 28 Czerwca 1956 r., niedaleko stacji kolejowej Poznań Dębiec.

Czytaj dalej

Kościół Świętej Trójcy w Poznaniu znajduje się w samym sercu poznańskiego Dębca, tuż przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic - Czechosłowackiej i 28 Czerwca 1956 r., niedaleko stacji kolejowej Poznań Dębiec.

Historia

Początki parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu sięgają roku 1921, kiedy to Dębiec był małą podpoznańską wsią, która należała do parafii pod wezwaniem św. Floriana w Wirach, a parafianie musieli pokonywać drogę o długości około 9 km aby wziąć udział w Eucharystii czy też nabożeństwie. Jak podają kroniki parafialne w 1921, w dzień Bożego Narodzenia, na terenie Dębca, w wiejskiej szkole została odprawiona pierwsza msza św.

Tuż po tym zawiązał się komitet na rzecz budowy kościoła. Bardzo szybko podjęto działania i już niecałe dwa lata lata później (2 września 1923) nastąpiło poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W 1925 wieś Dębiec została włączona do miasta Poznań. Najbardziej istotnym punktem w historii był jednak rok 1928, kiedy to ustanowiono na Dębcu odrębną parafię. Budowa obecnego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy rozpoczęła się w 1936.

Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego została rozebrana podczas II wojny światowej. Miejsce, na którym stała (dziś ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 295), upamiętnia kamień z tablicą o tym informującą.

Kościół poświęcił już po zakończeniu wojny kardynał August Hlond.

Wyposażenie kościoła zaprojektował Klemens Wasiewicz, który przed wojną pracował u Mariana Andrzejewskiego. Według jego projektu został wykonany w 1946 ołtarz główny, a w 1956 ołtarz boczny pw. św. Józefa, ołtarz pw. Serca Pana Jezusa oraz chrzcielnica, która została poświęcona w 1966.

W 1969 po Soborze Watykańskim II wykonano przebudowę prezbiterium, podczas której m.in. zastąpiono dawne drewniane figury Świętej Trójcy nowymi większymi, metalowymi. Twórcą nowego ołtarza był również Klemens Wasiewicz.

W latach 70. XX wieku trwały dalsze prace nad wyposażeniem kościoła. Autorem rzeźb był poznański rzeźbiarz Antoni Szulc, który współpracował wcześniej z Klemensem Wasiewiczem. Antoni Szulc wykonał prace rzeźbiarskie przy chrzcielnicy. W 1972 wyrzeźbił Stacje Drogi Krzyżowej, a w następnym roku figurę św. Antoniego Padewskiego.

Witraże w kaplicach bocznych i w prezbiterium zaprojektował i wykonał w latach 1948–1949 Stanisław Powalisz. Następne 14 witraży, w nawie głównej, wykonała Maria Powalisz-Bardońska w latach 1972–1983. Witraże na fasadzie kościoła zaprojektował ks. Marian Cynka, a wykonał w 1999 Piotr Janek.

W 1986 zdecydowano się na budowę domu katechetycznego. Wybrano w tym celu miejsce tuż obok świątyni. Budynek ten do dziś służy wszystkim wspólnotom (również zespołom muzycznym i chórom) działającym przy parafii. Znajdują się w nim tzw. salki katechetyczne, biblioteka oraz duża sala z zapleczem kuchennym - "Oratorium". Działają tu dwie poradnie - prawna i rodzinna oraz świetlica dla dzieci. W okresie wakacji odbywają się w tym miejscu półkolonie.

Kolejnym istotnym rokiem w historii był 1992, kiedy to do świątyni dobudowano charakterystyczną wieżę, zaprojektowaną przez inżyniera Aleksandra Holasa. Stąd właśnie rozchodzi się dźwięk czterech dzwonów: "Świętej Trójcy" (waga 1,2 tony), "Bogarodzicy" (waga 650 kg), "Św. Barbary" (waga 400 kg) i "Św. Wojciecha" (waga 260 kg).

Drugą przebudowę prezbiterium wykonano w roku 2003. Celem tej zmiany było przygotowanie świątyni do konsekracji. Aktu konsekracji dokonał arcybiskup Stanisław Gądecki (3 października 2004).

2 lipca 2011 na emeryturę odszedł wieloletni proboszcz ks. prałat Stanisław Wojtaszek. Do jego zasług w dziedzinie inwestycji należą przede wszystkim: budowa domu parafialnego, domu katechetycznego, remont budynku kościoła, budowa wieży z nowymi dzwonami oraz wiele mniejszych inwestycji. W trakcie pracy w parafii Ks. Stanisław Wojtaszek otrzymał tytuł Prałata Honorowego. W dniu pożegnania z parafianami na uroczystej Mszy Św. otrzymał Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa z rąk przedstawicieli mieszczącej się na terenie parafii Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Został także poproszony o zostanie kapelanem w tej szkole.

Proboszczowie Parafii pw. Świętej Trójcy

1 czerwca 1928 została erygowana parafia pw. Św. Trójcy w Poznaniu przez ks. prymasa Augusta Hlonda. Proboszczowie parafii:

 • ks. Szymon Dreszler (1928–1928)
 • ks. Stanisław Koźlik (1928–1930)
 • ks. Dr Witold Paulus (1930–1934)
 • ks. Wojciech Owczarczak (1934–1940) – zamordowany przez Hitlerowców o Dachau
 • ks. Stanisław Jezierski (1940–1945)
 • ks. kanonik Józef Szymkowiak (22 stycznia 1945 – 30 czerwca 1983)
 • ks. prałat Stanisław Wojtaszek (1 lipca 1983 - 2 lipca 2011)
 • ks. Marek Matyba (od 2 lipca 2011)

Wspólnoty działające przy parafii

 • Akcja Katolicka
 • Anonimowi Alkoholicy
 • Caritas Parafialna
 • Chór Parafialny pod wezwaniem Św. Cecylii
 • Chór Soli Deo
 • Chórek Dziecięcy „Iskierki”
 • Czciciele Miłosierdzia Bożego
 • Czciciele Serca Jezusowego
 • Duszpasterstwo pielgrzymkowe
 • Dzieci Różańcowe
 • Koło Misyjne
 • Krąg Biblijny
 • Krąg Oazowy Seniorek
 • Krąg rencistów i emerytów
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.
 • Neokatechumenat
 • Poradnia prawna dla niezamożnych parafian
 • Poradnia rodzinna
 • Rada Duszpasterska
 • Rada Ekonomiczna
 • Rodzina Serca Miłości ukrzyżowanej
 • Ruch Domowy Kościół
 • Służba Liturgiczna
 • Świetlica dla dzieci
 • Tygodnik Dębiec
 • Wspólnota chorych
 • Wspólnota Katechetów
 • Wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Winnica”
 • Zespół młodzieżowy
 • Żywy Różaniec Pań
 • Żywy Różaniec Panów

Kościół Świętej Trójcy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
E-mail: