Gmina Prochowice - Pałace

Pałac w Szczedrzykowicach – wybudowany w 1885 r. w Szczedrzykowicach.