Cerkiew św. Kosmy i Damiana

0

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana w Anusinie – prawosławna cerkiew parafii w Telatyczach. Świątynia należy do dekanatu Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew wzniesiono w latach 1902-1903, konsekrowano 22 października 1903. Budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna (kruchta, nawa, prezbiterium). Nad kruchtą 3-kondygnacyjna wieża-dzwonnica z dachem namiotowym zwieńczonym baniastym hełmem. Nad nawą ośmioboczny bęben z ośmiospadowym dachem zwieńczonym cebulastym hełmem. Dachy cerkwi blaszane. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie. Nad wszystkimi wejściami (głównym i dwoma bocznymi) zadaszone ganki. Wewnątrz eklektyczny ikonostas z początku XX w. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Na bocznych ścianach – rzadko spotykane w cerkwiach – stacje Drogi Krzyżowej. Świątynia ogrodzona murowanym parkanem z metalową bramą wjazdową.

Cerkiew remontowano na początku lat 70. XX w. (elektryfikacja, wymiana pokrycia dachów), następnie w latach 1992-1995 (odrestaurowanie wnętrza). W 2011 odnowiono elewację świątyni, zmieniając kolor z zielonego na brązowy. Ogrodzenie pochodzi z lat 60. XX w.

Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 24 listopada 2000 pod nr A-13.

Cerkiew św. Kosmy i Damiana - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.