Bytom - Atrakcje

4

Strony

Ratusz w Bytomiu – obecnie nieistniejąca siedziba władz Bytomia znajdująca się na Rynku.
Bytom, Plac Tadeusza Kościuszki 1
Agora Bytom – galeria handlowo-rozrywkowa w centrum Bytomia.
Bytom, Kosynierów 30
Elektrociepłownia Szombierki – elektrociepłownia znajdująca się w Bytomiu, dzielnicy Szombierki. Wraz z Elektrociepłownią Miechowice tworzy Zespół Elektrociepłowni Bytom. Obiekt znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Bytom, Jainty 18
Kamienica przy ul. Jainty 18 w Bytomiu to budynek znajdujący się w centrum Bytomia na rogu ul. Jainty i ul. Webera.
Bytom, Plac Klasztorny 5
Klasztor franciszkanów w Bytomiu – dom zakonny franciszkanów, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji gliwickiej, w Bytomiu w województwie śląskim. Zakonnicy sprawują opiekę duszpasterską nad Parafią św. Wojciecha.
Bytom, Jainty 12
Kamienica przy ul. Jainty 12 w Bytomiu to neorenesansowy budynek znajdujący się w centrum Bytomia na ul. Jainty 12, wpisany do rejestru zabytków dnia 9 I 1985 (nr rej.: B/588/85).
Stary Ratusz w Szombierkach – dawna siedziba gminy Szombierki, od lat 50. dzielnicy Bytomia, znajdująca się przy ulicy Zabrzańskiej. Obecnie znajduje się w prywatnych rękach.
Bytom, Łagiewniki, Świętych Cyryla i Metodego 50b
Bytom, Księdza Jana Frenzla 91a
Bytom, Księdza Jerzego Popiełuszki 4
Parafia Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu – parafia metropolii katowickiej, diecezji gliwickiej, dekanatu Bytom-Miechowice Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Parafia powstała w 1910.
Kościół ewangelicko-augsburski w Bytomiu-Bobrku – drewniany kościół filialny parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Mieści się przy ulicy Stalowej, w bytomskiej dzielnicy Bobrek, na terenie zabytkowego osiedla robotniczego.

Strony