Zamek w Wołowie

0

Zamek w Wołowie - zamek piastowski w Wołowie na Dolnym Śląsku.

Czytaj dalej

Zamek w Wołowie - zamek piastowski w Wołowie na Dolnym Śląsku.

Historia

Zamek w Wołowie prawdopodobnie powstał w początkach XIV wieku z polecenia księcia głogowskiego Konrada I, choć jest to kwestia sporna. Zamek został przebudowany w XVI wieku i XVII wieku, a na początku XVIII wieku został zniszczony przez pożar. Odbudowa nastąpiła w latach 1714-1725, a kolejne, mniejsze przeróbki miały miejsce aż do końca XIX wieku.
Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 22 lutego 1993 roku zamek został wpisany do rejestru zabytków.

Architektura

Zamek jest budowlą murowaną, wzniesioną na planie czworoboku, posiada dwa trakty pomieszczeń, trzy kondygnacje, ośmioboczną wieżę i jest nakryty dachem czterospadowym. Wnętrza przebudowane w XVII i XIX wieku w celach biurowych, zatraciły pierwotny charakter rezydencji.
Obecnie w zamku znajduje się siedziba wołowskiego starostwa powiatowego.


Zamek w Wołowie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.