Wałbrzych - Rozrywka

Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu ( Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia) – placówka muzealna, zlokalizowana na terenie zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Julia", prowadzona przez Muzeum w Wałbrzychu.
Muzeum w Wałbrzychu – muzeum założone w roku 1908. W budynku Pałacu Albertich w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja. Uroczyste otwarcie muzeum dla publiczności nastąpiło w 1947.