Synagoga w Koronowie

0

Synagoga w Koronowie – synagoga znajdująca się w Koronowie przy ulicy Szkolnej 6.

Synagoga została zbudowana w 1856 roku. W okresie międzywojennym większość Żydów udała się na emigrację, więc pozostali członkowie gminy żydowskiej w maju 1938 roku, sprzedali synagogę lokalnemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół.

Podczas II wojny światowej w synagodze hitlerowcy urządzili magazyn. Po zakończeniu wojny w budynku synagogi urządzono kino "Brda". Obecnie znajduje się w niej ponownie siedziba odrodzonego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Na apsydzie synagogi znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca dawne przeznaczenie budynku. Została ufundowana przez Fundację Wiecznej Pamięci. Treść w języku polskim i hebrajskim brzmi: "Synagoga w latach 1856-1939".

Synagoga w Koronowie - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.