Śląskie - Osiedla

Kamienice Huty Bankowej - znajdują się w dwóch koloniach.
Osiedle Ballestrema w Rokitnicy — zabytkowe osiedle robotnicze położone w Zabrzu Rokitnicy.
Kolonia robotnicza Ficinus — historyczne osiedle robotnicze w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny, wybudowane w latach 1860-1867 dla pracowników kopalni Gottessegen.
Ruda Śląska, Józefa Szafranka / Jana Styczyńskiego / Nowobytomska
Osiedle Borsiga (niem: Siedlung Borsigwerk, śl: Bozywerk) – osiedle robotnicze (należące do grupy śląskich osiedli patronackich) dla pracowników Kombinatu górniczo-hutniczego, należącego do niemieckiego fabrykanta, Augusta Borsiga.
Osiedle Walentego Roździeńskiego (nazywane potocznie Os. Gwiazdy) – osiedle w Katowicach przy Alei Roździeńskiego, wybudowane w latach 1970−1978 na terenach należących wcześniej do kopalni „Katowice”.