Polska - Osiedla

Strony

Cały obszar Starego Miasta Chojny, posiadającego średnicę 580 m, został wpisany do rejestru zabytków. Zabytki znajdujące się w mieście umieszczono na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
Kamienice Huty Bankowej - znajdują się w dwóch koloniach.
Osiedle Ballestrema w Rokitnicy — zabytkowe osiedle robotnicze położone w Zabrzu Rokitnicy.
Kolonia robotnicza Ficinus — historyczne osiedle robotnicze w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny, wybudowane w latach 1860-1867 dla pracowników kopalni Gottessegen.
Ruda Śląska, Józefa Szafranka / Jana Styczyńskiego / Nowobytomska
Osiedle Borsiga (niem: Siedlung Borsigwerk, śl: Bozywerk) – osiedle robotnicze (należące do grupy śląskich osiedli patronackich) dla pracowników Kombinatu górniczo-hutniczego, należącego do niemieckiego fabrykanta, Augusta Borsiga.

Strony