Dąbrowa Górnicza - Osiedla

Kamienice Huty Bankowej - znajdują się w dwóch koloniach.