Powiat żarski - Przyroda

Park Mużakowski (niem. Park von Muskau, Muskauer Park lub Fürst-Pückler-Park) – największy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką, w województwie lubuskim, w powiecie żarskim.
Żurawie Bagno – rezerwat przyrody znajduje się w gminie Przewóz (nadleśnictwo Wymiarki), powiecie żarskim (województwo lubuskie). Położony pomiędzy Lipną a Jamnem w Borach Dolnośląskich.
Nad Młyńską Strugą – rezerwat przyrody w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Przewóz.
Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa (niem. Muskauer Faltenbogen) - geopark w województwie lubuskim, założony w celu ochrony szczególnego tworu geologicznego - moreny czołowej powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego (Odry).