Powiat wrocławski - Sport, Reakreacja

Dom Turysty PTTK na Ślęży - obiekt turystyczny (do niedawna schronisko turystyczne) położony na szczycie Ślęży, na wysokości 718 metrów n.p.m., noszący imię Romana Zmorskiego.