Podkarpackie - Sport, Reakreacja

Schronisko ZHP "Ostoja" w Suchych Rzekach – nieistniejące obecnie schronisko turystyczne (harcerska baza turystyczna), położone na terenie dawnej wsi Suche Rzeki w dolinie Rzeki, obecnie w granicach Zatwarnicy.
Jaworzec, 1
Telefon: +48601637868
Bacówka PTTK "Jaworzec" – schronisko turystyczne PTTK znajdujące się na terenie nieistniejącej wsi Jaworzec w dolinie Wetliny na terenie gminy Cisna. Schronisko zostało zbudowane w latach 1974–1976 jako pierwsza bacówka w Bieszczadach.
Chata Huczwice – chatka studencka, położona na terenie nieistniejącej wsi Huczwice koło Baligrodu w paśmie Wysokiego Działu Bieszczadów Zachodnich. Chatka prowadzona jest przez Akademicki Klub Turystyczny przy PWSZ w Sanoku.
Schronisko PTTK "Kremenaros" położone jest w Bieszczadach, w Ustrzykach Górnych, na wysokości 650 metrów n.p.m.
Bacówka PTTK Pod Małą Rawką – schronisko turystyczne PTTK położone na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, u podnóża Małej Rawki. Usytuowane jest na wysokości 930 m n.p.m., przy zielonym szlaku z Przełęczy Wyżniańskiej na Małą Rawkę, 900 m od wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej.
Chata Micha – prywatna chatka studencka, położona w paśmie Magury Wątkowskiej Beskidu Niskiego nad wsią Kotań. Obiekt znajduje się w przeniesionym tu ponad 130-letnim spichlerzu. Posiada łącznie 9 miejsc noclegowych na poddaszu, brak jest wewnętrznego węzła sanitarnego.
Schronisko PTTK w Komańczy – zwane również „Pod Kuźnią”, dawniej „Podkowiata”, położone jest w Komańczy-Letnisku. Znajduje się w zbudowanej w latach 1933-34 drewnianej willi letniskowej. Do 1964 budynek był dzierżawiony przez Oddział PTTK w Rzeszowie i prowadzona tu była stacja turystyczna.
Schronisko PTTK "Chatka Puchatka" na Połoninie Wetlińskiej (1228 m n.p.m.) – najwyżej położone schronisko w Bieszczadach, niegdyś nazywane "Tawerną". Leży pod wierzchołkiem Hasiakowej Skały. Posiada 20 miejsc noclegowych, jest czynne cały rok.
Schronisko PTTK w Dukli – dawne schronisko turystyczne (dom wycieczkowy), położone w Dukli w Beskidzie Niskim. Mieściło się w kamienicy na dukielskim rynku pod numerem 25.
Bacówka PTTK pod Honem – schronisko turystyczne, położone na wysokości 663 m n.p.m. nad Cisną, w paśmie Wysokiego Działu, na południowo-wschodnim stoku szczytu Hon (820 m n.p.m.) w Bieszczadach.
Schronisko w Łupkowie "Chata na Końcu Świata" – prywatne schronisko turystyczne (chatka studencka), położona na terenie wsi Łupków w dolinie potoku Roztoka, na wysokości ok. 580 m n.p.m. Obiekt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Miłośników Schroniska w Łupkowie.
Schronisko "Nad Smolnikiem" – prywatne schronisko turystyczne, położone na zachodnim stoku Magurycznego w paśmie Wysokiego Działu w Bieszczadach, na wysokości 620 m n.p.m.
Chatka studencka i baza namiotowa w Zyndranowej – chatka studencka wraz z bazą namiotową położona w górnej części wsi Zyndranowa w dolinie potoku Panna (Sołotwina) w Beskidzie Niskim.
Chata Socjologa – studencka chata drewniana wzniesiona na szczycie pasma Otryt, w miejscu przedwojennego przysiółka wsi Chmiel o nazwie Otryt Górny.