Małopolskie - Sport, Reakreacja

Strony

Schronisko "Na Skałce" – prywatne schronisko (stacja turystyczna), położone w Gorcach na wysokości około 850 m n.p.m. Obiekt położony jest w dolinie potoku Jamne, dopływu Ochotnicy i znajduje się w granicach administracyjnych Ochotnicy Górnej (przysiółek Skałka).
Schronisko na Łapsowej Polanie – nieistniejące schronisko turystyczne, położone na wysokości 860 m n.p.m. na Łapsowej Polanie (Łapsowa Niżna) w Gorcach, na południowych stokach Bukowiny Obidowskiej. Było prowadzone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od 1968 roku do końca lat 70.
Sanatorium „Inhalatorium” w Szczawnicy – zabytkowe sanatorium w Parku Górnym w Szczawnicy.
Gorczańska Chata – "GoCha" (dawniej Hawiarska Koliba oraz przez krótki czas Gorczańsko-Ochotnicka Chatka Akademicka "GOCHA") – chatka studencka w Gorcach, będąca własnością Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
Chatka Gibasówka - prywatna chatka, położona w przysiółku Gibasy, w Beskidzie Małym, na wysokości 810 metrów n.p.m..
Schroniska na Lubaniu – nieistniejące obecnie schroniska turystyczne, położone pod szczytem Lubania w Gorcach.
Bacówka Brzanka (dawniej Bacówka PTTK na Brzance) – schronisko turystyczne, zarządzane obecnie przez osoby prywatne. Obiekt położony na wysokości 508 m n.p.m. pod szczytem Brzanka na Pogórzu Ciężkowickim, na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Sanatorium „Świerki” w Szczawnicy – 2 zabytkowe wille w Szczawnicy: „Brat” i „Siostra”, przy ul. Park Górny w Parku Górnym.
Schronisko "W Murowanej Piwnicy" im. ks. Józefa Tischera (określane popularnie jako Schronisko Opaczne) – prywatne schronisko turystyczne, położone na południowy zachód od przełęczy Opaczne, w Paśmie Jałowieckim.
Zawoja
Telefon: +48 33 877 51 05
Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach – schronisko górskie na północnych stokach Babiej Góry. Znajduje się na polanie Markowe Szczawiny na wysokości 1180 m
Schronisko PTTK na Starych Wierchach – schronisko turystyczne położone w zachodniej części Gorców, na grzbiecie ciągnącym się od Turbacza do Rabki.
Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej – schronisko turystyczne położone w Beskidzie Sądeckim, w centralnej części pasma Jaworzyny, na wysokości 1061 m n.p.m.
Schronisko na Luboniu Wielkim – jedyne w Beskidzie Wyspowym górskie schronisko turystyczne znajdujące się na szczycie Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.). Jest to schronisko o bardzo oryginalnym wyglądzie, przypominające nieco domek Baby Jagi.
Schronisko Cyrla – prywatne schronisko (oficjalnie Chata Górska Cyrla) położone w Beskidzie Sądeckim, w paśmie Jaworzyny na wysokości 844 m n.p.m. Nazwa wzięła się od przysiółka Rytra – Cyrli.
Bacówka PTTK na Maciejowej – schronisko turystyczne PTTK w Gorcach. Położone jest na polanie Przysłop, na grzbiecie odchodzącym od Turbacza do Rabki. Nazwa schroniska jest myląca, znajduje się ono bowiem około 1 km na południowy wschód od szczytu Maciejowej (815 m n.p.m.), na wysokości 852 m n.p.m.
Bacówka "Nad Wilczym Rynkiem" (dawniej "U Wojtka", "Na Zadzielu") – bacówka turystyczna położona w Beskidzie Wyspowym na wschodnich stokach Kamionnej (801 m), ponad Przełęczą Widoma.
Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (Schronisko Pięciostawiańskie) – schronisko turystyczne położone w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Wysokich. Zostało ono zbudowane w latach 1947–1953 nad Przednim Stawem na wysokości 1671 m n.p.m.
Jaworki
Telefon: +48182622547
Schronisko pod Durbaszką (właściwie Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy MDK) – schronisko turystyczne, położone na północnym stoku Durbaszki w Małych Pieninach na wysokości 834 m n.p.m.
Schronisko PTTK na Turbaczu – schronisko turystyczne położone poniżej szczytu Turbacza w Gorcach, tuż przy granicy z Gorczańskim Parkiem Narodowym.

Strony