Powiat słubicki - Architektura

Strony

Słubice, Plac Przyjaźni
Plac Przyjaźni – centralny plac w Słubicach, gruntownie zmodernizowany w 2003 roku przy współudziale unijnego programu Phare. Stanowi on rynek miejski, co podkreślać może charakterystyczna dla tego typu przestrzeni publicznej zabudowa.
Słubice, Plac Przyjaźni
Ratusz w Słubicach (wł. Jedynka w Słubicach) - budynek wzniesiony w latach 1770-1773 jako Gospoda pod Siedmioma Szwabami. W późniejszych latach siedziba szkoły, a obecnie galeria handlowa. Po przejęciu Słubic przez Polskę w 1945 budynek ten został zaadaptowany jako Szkoła Podstawowa nr 1.
Rzepin, Plac Ratuszowy 1
Ratusz w Rzepinie - budowla zbudowana w 1833 w stylu neogotyckim, zniszczona w 1945, odbudowana w latach 1950-1960. Mieści się przy Placu Ratuszowym.
Dwór w Maczkowie - zabytkowy dwór na północnym skraju wsi Maczków, w powiecie słubickim na terenie województwa lubuskiego.
Pomnik Bohaterów w Słubicach – socrealistyczny pomnik na Placu Bohaterów w Słubicach według projektu Mieczysława Krajniaka, odsłonięty 22 lipca 1949. Przedstawia żołnierzy polskiego i radzieckiego. Na cokole widnieje napis: Pamięci poległym w czasie II wojny światowej.
Znak Wielkiej Wody - pomnik stojący na terenie słubickiego portu rzecznego, poświęcony w 1997. Upamiętnia najwyższy stan rzeki Odra na terenie Słubic podczas powodzi tysiąclecia. Pomnik to kamień (głaz narzutowy) o wysokości około 1 m, na którym znajduje się tablica pamiątkowa z następującą treścią:
Ratusz w Ośnie Lubuskim - zabytkowy ratusz w Ośnie Lubuskim, w powiecie słubickim na terenie województwa lubuskiego.
Pomnik Kasi z Heilbronn w Słubicach - pomnik na Placu Wolności w Słubicach, odsłonięty 6 czerwca 2008, w 10. rocznicę podpisania umowy partnerskiej między Słubicami i Heilbronn.
Pomnik Sybiraków w Słubicach – pomnik na Placu Sybiraków w Słubicach, odsłonięty w roku 1990. Przedstawia 2 białe tablice. Na większej z nich znajduje się tablica pamiątkowa z symbolem Związku Sybiraków, krzyżem łacińskim i następującą treścią:
Słubice, Jedności Robotniczej 9-10
Kino "Piast" w Słubicach - historyczny budynek w centrum Słubic, będący przykładem stylu art déco wzbogaconej ingerencjami o charakterze ekspresjonistycznym.
Pomnik czynu żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego w Słubicach – pomnik na skwerku przy ul. Kościuszki w Słubicach, odsłonięty w maju 1977 przy okazji zjazdu młodzieży PRL i NRD w Słubicach.
Słubice, Wojska Polskiego 1
Budynek szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 w Słubicach – historyczny budynek w centrum Słubic, będący przykładem pruskiego budownictwa użyteczności publicznej przełomu XIX i XX wieku i od początku swojego istnienia służącym jako szkoła dla miejscowej młodzieży.
Pomnik Włodzimierza Lenina w Słubicach – nieistniejący już pomnik na terenie Słubic. Popiersie wodza rewolucji październikowej znajdowało się na ówczesnym placu im. Włodzimierza Lenina (obecnie to plac Sybiraków).
Pomnik Leopolda w Słubicach (niem. Leopold-Denkmal) - nieistniejący już pomnik na terenie Słubic (do 1945 integralna część Frankfurtu nad Odrą).
Dwór w Rąpicach - zabytkowy dwór we wsi Rąpice, w powiecie słubickim na terenie województwa lubuskiego. Projektant oraz dokładna data wzniesienia dworu nie są znane.
Pałac w Drzeniowie - zabytkowy pałac we wsi Drzeniów, w powiecie słubickim na terenie województwa lubuskiego. Projektant oraz dokładna data wzniesienia dworu nie są znane.

Strony