Powiat wschowski - Architektura

Strony

Ratusz we Wschowie - najstarsza częścią ratusza jest monumentalna wieża pochodząca z XVI wieku. W latach 1860 budowli nadano obecny charakter neoromański. Jest to budynek murowany, trójkondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta. W narożniku północno-zachodnim znajduje się wieża.
Pałac w Jędrzychowicach, tzw. Czerwony Róg – zbudowany został w 1776 r.
Wschowa, Plac Zamkowy 7
Zamek we Wschowie - dawny zamek starościński we Wschowie istniejący do połowy XIX wieku. Pierwsze wzmianki o zamku wschowskim pochodzą z XIV wieku.
Wschowa, Bohaterów Westerplatte 5

Strony