Muzeum Ziemi Kępińskiej

0

Muzeum Ziemi Kępińskiej – muzeum regionalne w Kępnie.

Czytaj dalej

Muzeum Ziemi Kępińskiej – muzeum regionalne w Kępnie.

Historia

Muzeum założone zostało w 1938 roku z inicjatywy burmistrza Wacława Kokocińskiego, a pierwszym kierownikiem i współzałożycielem placówki był Tadeusz Piotr Potworowski. Na skutek wybuchu II wojny światowej eksponaty uległy rozproszeniu, a muzeum uległo likwidacji. W 1960 roku Powiatowa Rada Narodowa reaktywowała pracę placówki powierzając kierownictwo miejscowej nauczycielce. 17 kwietnia 1967 roku nadzór nad muzeum przejął miejscowy oddział PTTK, a kierownikiem nadzorującym prace placówki aż do śmierci w roku 1982 został Konrad Nitzke, zastąpiony wówczas przez Jerzego Wojciechowskiego. 1 stycznia 1990 roku muzeum przeszło pod zarząd Rady Miejskiej w Kępnie. W 1998 roku nadano muzeum imię pierwszego kierownika, Tadeusza Piotra Potworowskiego.

Zbiory

Muzeum posiada wydzielone działy: archeologiczny (eksponaty pochodzące i prezentujące historię regionu od paleolitu do średniowiecza), etnograficzny (zabytki kultury ludowej z południowej Wielkopolski) i historyczno-artystyczny (dokumenty, obrazy, pieczęcie dotyczące głównie historii kępińskiego rzemiosła czy związane z Kępińskim Bractwem Kurkowym). W wydzielonej części znajdują się również prace patrona muzeum. Przy muzeum działa też galeria sztuki współczesnej.


Muzeum Ziemi Kępińskiej - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.