Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

0

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu — placówka muzealna zlokalizowana w Nowym Sączu.

Czytaj dalej

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu — placówka muzealna zlokalizowana w Nowym Sączu.

Historia

Muzeum założone zostało w 1892 roku. Pierwszą siedzibą muzeum był od 1938 roku sądecki zamek. Zamek został wysadzony w powietrze 17 stycznia 1945 roku. W ruinach zamku odszukano znikomą ilość eksponatów (161). Po wojnie rozpoczęto ponowne gromadzenie zbiorów. Od 1965 roku znalazły stałą możliwość ekspozycyjną w Domu Gotyckim. W latach 1976 – 2007 w strukturze nowosądeckiego Muzeum funkcjonował oddział Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku, z filią Cerkiew w Bartnem.

Ekspozycja

W stałej ekspozycji znajdują się:

 • sądecka sztuka cechowa od XIV wieku,
 • wystawa poglądowa: Zamek Królewski w Nowym Sączu,
 • galeria portretów burmistrzów Nowego Sącza od 1870 do 1914 roku,
 • dawna sztuka ludowa XVIII - początek XX wieku,
 • sztuka cerkiewna.

Dwie z sal służą jako:

 • sala wystaw zmiennych
 • sala koncertowo -wykładowa.

Oddziały

Muzeum posiada Oddziały na terenie miasta:

 • Dom Gotycki,
 • Galeria „Dawna Synagoga” - ul. Berka Joselewicza 12,
 • Galeria Marii Ritter - pracownia malarska i wnętrza mieszczańskie - Rynek 2,
 • Sądecki Park Etnograficzny - ul. Długoszowskiego 83B,
 • Miasteczko Galicyjskie.

Oddziały Muzeum poza Nowym Sączem:

 • Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich,
 • Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju,
 • Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.