Kościół św. Bartłomieja i Anny w Wabczu

0

Kościół św. św. Bartłomieja i Anny w Wabczu – kościół katolicki we wsi Wabcz, powstały na początku XIV w. i przebudowany w 1706 roku, wzniesiony z kamieni polnych, łamanego granitu i cegły.

Orientowaną, gotycką świątynię umiejscowiono na morenowym wzniesieniu. Do budowy dolnych partii użyto polnych kamieni i granitu, do górnych wykorzystano cegłę. Posiada wyodrębnione prezbiterium oraz masywną, oskarpowaną wieżę o czterech kondygnacjach. Wieża przylega do południowej ściany korpusu nawowego. Artykułowana jest blendami i otworami okiennymi, zwieńczona krenelażem i ostrosłupowym, murowanym hełmem. Nawę kościoła zdobią trzy gotyckie, bogato profilowane portale.

Wyposażenie salowego wnętrza pochodzi głownie z baroku, najcenniejszym jego elementem jest umieszczona w głównym ołtarzu gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1380 r.

Kościół św. Bartłomieja i Anny w Wabczu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.