Kamienica Pręczkowskich

0

Kamienica Pręczkowskich – zabytkowa kamienica, mieszcząca się przy Skwerze Kościuszki 10-12 w Śródmieściu Gdyni.

Została zbudowana w latach 1930-1937 dla rodziny Stanisława Pręczkowskiego, inż. z Wejherowa na działce zakupionej w 1928 od Elżbiety Skwiercz. Kamienica powstała w trzech etapach; w latach 1930-1931 część narożnikowa, 1934-1935 od strony Skweru Kościuszki, 1936-1937 skrzydło od ul. Żeromskiego. Po II wojnie światowej, w latach 1945-1946 w budynku mieścił się Dom Marynarza Marynarki Wojennej wraz z Teatrem Dramatycznym MW i Zespołem Pieśni i Tańca MW "Flotylla", w latach 1946-1947 pod nazwą Domu MW. W 1952 kamienicę przejął Skarb Państwa, w którego imieniu kamienicą administrowała wojskowa administracja mieszkań. Od 1996 kamienica jest umieszczona w rejestrze zabytków.

Przed wojną funkcjonowało w nim m.in. kino "Polonia", któremu po wojnie zmieniono nazwę na "Goplana".

Kamienica Pręczkowskich - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.