Jezioro Wilczyńskie

0

Jezioro Wilczyńskie - jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wilczyn, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Obecnie przy jeziorze Wilczyńskim znajdują się ośrodki wypoczynkowe. Obecnie jego powierzchnia zmniejsza się systematycznie na skutek działalności kopalni.

Czytaj dalej

Jezioro Wilczyńskie - jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wilczyn, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Obecnie przy jeziorze Wilczyńskim znajdują się ośrodki wypoczynkowe. Obecnie jego powierzchnia zmniejsza się systematycznie na skutek działalności kopalni.

Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 173,8 ha przez 189,5 ha do 205,0 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 99,0 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 7,3 m lub 7,8 m, natomiast głębokość maksymalna 24,9 m lub 23,2 m.

W oparciu o badania przeprowadzone w 2006 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości i II kategorii podatności na degradację, do tej samej klasy i kategorii zaliczono je również w 2001 roku; w 1990 i 1995 roku wody jeziora zaliczono do III klasy czystości.


Jezioro Wilczyńskie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.