Gmina Żukowo

0

Gmina Żukowo - gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskm.

Warto zobaczyć

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie – gotycki kościół z XIV wieku, przebudowany w XV i XVII wieku. Część dawnego klasztoru norbertanek w Żukowie, obecnie należy do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie.
Wysockie Jezioro (kasz. Jezoro Wësocczé) – jezioro rynnowe w Polsce, położone w województwie pomorskim, w Gdańsku, w Osowej przy linii kolejowej Gdynia-Kościerzyna-Maksymilianowo.
Kościół św. Jana Chrzciciela w Żukowie – kościół filialny parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie. Zbudowany w XIII wieku, w XV wieku zburzony i w XVII wieku odbudowany.
Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz św. Marii Magdaleny w Chwaszczynie – parafia należąca do dekanatu Kielno archidiecezji gdańskiej. Erygowana w XIII wieku. Mieści się przy ulicy Żeromskiego. Proboszczem jest ks. Czesław Jakusz-Gostomski, a wikariuszem – ks. Michał Świeczkowski.
Jar Rzeki Raduni – rezerwat krajobrazowy na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego (utworzony w 1972, o powierzchni 84,24 ha). Obszar chroniony to odcinek przełomu Raduni, zwanego Przełomem Babidolskim, przez wzgórza morenowe (zjawisko erozji) z porośniętymi grądem i łęgiem stokami.
Kaplica św. Jana Nepomucena w Żukowie – barokowa kaplica cmentarna w Żukowie. Znajduje się na cmentarzu parafialnym.