Gmina Żukowo - Atrakcje

Strony

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie – gotycki kościół z XIV wieku, przebudowany w XV i XVII wieku. Część dawnego klasztoru norbertanek w Żukowie, obecnie należy do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie.
Wysockie Jezioro (kasz. Jezoro Wësocczé) – jezioro rynnowe w Polsce, położone w województwie pomorskim, w Gdańsku, w Osowej przy linii kolejowej Gdynia-Kościerzyna-Maksymilianowo.
Kościół św. Jana Chrzciciela w Żukowie – kościół filialny parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie. Zbudowany w XIII wieku, w XV wieku zburzony i w XVII wieku odbudowany.
Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz św. Marii Magdaleny w Chwaszczynie – parafia należąca do dekanatu Kielno archidiecezji gdańskiej. Erygowana w XIII wieku. Mieści się przy ulicy Żeromskiego. Proboszczem jest ks. Czesław Jakusz-Gostomski, a wikariuszem – ks. Michał Świeczkowski.
Jar Rzeki Raduni – rezerwat krajobrazowy na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego (utworzony w 1972, o powierzchni 84,24 ha). Obszar chroniony to odcinek przełomu Raduni, zwanego Przełomem Babidolskim, przez wzgórza morenowe (zjawisko erozji) z porośniętymi grądem i łęgiem stokami.
Kaplica św. Jana Nepomucena w Żukowie – barokowa kaplica cmentarna w Żukowie. Znajduje się na cmentarzu parafialnym.
Donas – wzgórze o wysokości 205,7 m n.p.m. na Pojezierzu Kaszubskim, będące najwyższej położonym punktem Gdyni, w dzielnicy Dąbrowa. Jest to morenowe wzniesienie w mikroregionie Moreny Chwaszczyńskiej.
Góra Studencka – potoczna nazwa wzniesienie o wysokości 180,1 m n.p.m.. Wzniesienie położone jest w woj. pomorskim na obszarze miasta Gdańska, w obrębie osiedla Osowa i osiedla Kukawka.
Jezioro Osowskie (kaszb. Jezoro Òsowsczé) – jezioro rynnowe w Polsce położone na skraju Pojezierza Kaszubskiego, na wschodnich obrzeżach miejscowości Chwaszczyno, w województwie pomorskim, powiat kartuski, gmina Żukowo.
Jezioro Łapińskie (kaszb. Łapińsczé Jezoro) - przepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone na wschodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego ("Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu") w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, na terenie gminy Żukowo, przy turystycznym szlaku Wzgórz Szymbarskich.
Żukowo, Siostry Faustyny 1
Parafia Miłosierdzia Bożego w Żukowie – parafia znajdująca się w archidiecezji gdańskiej w dekanacie Żukowo, erygowana 25 listopada 1999 roku. Kościół parafialny został wybudowany w latach 2006–2008, zaprojektowany przez architekta dr. Wiesława Kupścia z Sopotu.

Strony