Gmina Wejherowo

0

Gmina Wejherowo - gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskm.

Warto zobaczyć

Borowo (kaszb. Jezoro Bòròwò) - śródleśne jezioro rynnowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo, na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Północnym brzegiem jeziora prowadzi turystyczny Szlak Wejherowski.
Zawiad (zwane także Zawiat) – jezioro w Polsce położone w pobliżu Bieszkowic w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo, na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Wygoda - śródleśne jezioro lobeliowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego położone w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Akwen jeziora jest objęty ochroną rezerwatu "Pełcznica".
Jezioro Ustarbowskie (kaszb. Jezoro Ùstôrbòwsczé) - jezioro przepływowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego położone w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obrzeżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ogólna powierzchnia: 5,3 ha.
Pałsznik - śródleśne jezioro lobeliowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego położone w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Akwen jeziora jest objęty ochroną rezerwatu "Pełcznica".
Jezioro Orle – jezioro wytopiskowe na Kaszubach w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie) na obszarze Pradolinie Redy-Łeby i zachodnim skraju Puszczy Darżlubskiej. Przez jezioro przepływa Reda.
Wyspowo (kaszb. Jezoro Wëspòwò, niem.
Jezioro Bieszkowickie - jezioro w Polsce położone na północny zachód od Bieszkowic w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.