Budynek PLO w Gdyni

0

Budynek biurowy ZUS w Gdyni, potocznie nazywany budynkiem PLO – zabytkowy obiekt, mieszczący się w Śródmieściu Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, róg 3 Maja, naprzeciwko Zespołu mieszkaniowego BGK.

Zaprojektowany w 1934 przez Romana Piotrowskiego z biura projektów Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowego ZUS w Warszawie dla Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu, został zrealizowany w latach 1935-1936 przez swojego sukcesora - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Czytaj dalej

Budynek biurowy ZUS w Gdyni, potocznie nazywany budynkiem PLO – zabytkowy obiekt, mieszczący się w Śródmieściu Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, róg 3 Maja, naprzeciwko Zespołu mieszkaniowego BGK.

Zaprojektowany w 1934 przez Romana Piotrowskiego z biura projektów Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowego ZUS w Warszawie dla Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu, został zrealizowany w latach 1935-1936 przez swojego sukcesora - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Lista użytkowników gmachu w okresie międzywojennym

 • Konsulat Niemiec,
 • Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Ubezpieczalnia Społeczna,
 • II Urząd Skarbowy,
 • Wywiadownia Handlowo-Kredytowa "Balticum",
 • Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe "Block Brun" S.A.,
 • Zakład Przemysłowo-Handlowy "Dominante" Sp. z o.o.,
 • dr Michał Drwięga, notariusz,
 • Dziennik Gdyński,
 • Elibor S.A.,
 • Ewert Krzemieniewski, notariusz,
 • Johansen Ejgil Sp. z o.o.,
 • Kurier Warszawski,
 • Oceaniczna Agencja Okrętowa Sp. z. o.o.,
 • Polski Instytut Rozrachunkowy Sp. z o.o.,
 • Polski Przemysł Włókienniczy,
 • Polski Związek Zachodni,
 • Polsko-Islandzkie Towarzystwo Handlowe, Sp. z o.o.
 • Polsko-Italskie Biuro Morskie,
 • Bank i Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń "Vesta".

Na parterze znajdowały się sklepy oraz kawiarnia (również w piwnicy) i cukiernia Karola Albrechta - Cafe Bałtyk, w której gdyński artysta malarz Zygmunt Cywiński organizował tzw. Wieczory Czwartkowe z udziałem m.in. Boya-Żeleńskiego, Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej i Melchiora Wańkowicza. W okresie okupacji lokal nosił nazwę "Cafe Berlin" i był dostępny tylko dla Niemców (Nur für Deutsche). W okresie 1945-1969 prowadzony przez Gdyńskie Zakłady Gastronomiczne.

Wkraczające w marcu 1945 do miasta oddziały Armii Czerwonej wywołały pożar budynku.

Lista użytkowników gmachu w latach 1949-1951

 • Ubezpieczalnia Społeczna w Gdyni (1949),
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1951),
 • Biuro Maklerskich Ubezpieczeń Morskich Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (1951),
 • Centrala Handlu Przemysłu Skórzanego (1951),
 • Centrala Spożywcza (1951),
 • Centrala Tekstylna (1951).

Lista użytkowników gmachu od 1951

Od 1952 gospodarzem budynku były Polskie Linie Oceaniczne. Mieściły się też tam:

 • Centralny Zarząd Polskiej Marynarki Handlowej (1951-1957),
 • Chińsko-Polskie Przedsiębiorstwo Maklerów Okrętowych Chipolbrok (1951-1991).

Po dokonanej restrukturyzacji właścicielem obiektu było Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta", mieścił w nim m.in. sąd rejestrowy wraz z placówką KRS, obecnie szereg komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, który stał się też w 2008 jego kolejnym właścicielem.


Budynek PLO w Gdyni - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.