Budowo

0

Budowo - wieś sołecka w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska.

Warto zobaczyć

Budowo – grodzisko wczesnośredniowieczne położone w odległości 2 kilometrów na południe od Budowa, w pradolinie rzeki Skotawy. Wyraźne pozostałości obwałowań ziemnych wkomponowanych w przesmyk pomiędzy stawem i pobliską Skotawą oraz miejsca wczesnośredniowiecznego pochówku.