Zamek w Rogowie Opolskim

0

Zamek w Rogowie Opolskim – renesansowy zamek (obecnie pałac) zbudowany w XVI wieku przez ród Rogoyskich. Najstarszą część stanowią dwa renesansowe skrzydła mieszkalne z narożną basztą. Aktualnie znajduje się na terenie Rogowa Opolskiego.

Czytaj dalej

Zamek w Rogowie Opolskim – renesansowy zamek (obecnie pałac) zbudowany w XVI wieku przez ród Rogoyskich. Najstarszą część stanowią dwa renesansowe skrzydła mieszkalne z narożną basztą. Aktualnie znajduje się na terenie Rogowa Opolskiego.

Historia

  • 1612 – zamek po śmierci Stefana Rogoysky przechodzi na własność jego żony z rodu Wrbsky (Wierzbiccy). Rogoyscy pozostali w Dąbrówce i zostali wygnani dopiero po przejęciu władzy przez Prusy w 1741 roku.
  • 1757 – zaniedbany zostaje zakupiony przez hrabiego Henryka Adolfa von Roederna z Krapkowic.
  • ok. 1760, po śmierci hrabiego zostaje sprzedany hrabiemu Karolowi Wilhelmowi von Haugwitz, który przekształcił zamek w dworek szlachecki.
  • XIX wiek – Christian Heinrich Kurt von Haugwitz, premier Prus, dobudowuje zachodnie skrzydło w stylu klasycystycznym oraz zakłada park krajobrazowy w stylu angielskim.
  • 1932 – umiera ostatni przedstawiciel rodu – Heinrich von Haugwitz – posiadłość przechodzi w ręce duńskiej linii rodu, która wyznacza zarządcę. Zamek zostaje przekształcony w obóz szkoleniowy dla Hitlerjugend, zwłaszcza z Berlina.
  • 1945 – nacjonalizacja zamku – w części mniej zniszczonej początkowo jest wykorzystywany jako przedszkole, a później magazyn zboża.
  • 1947 – ze zdewastowanej kaplicy rodowej zostają usunięte trumny (niektóre zniszczone) z ciałami rodziny Haugwitz i pochowane w nieoznakowanej mogile na cmentarzu parafialnym. W późniejszym czasie grób został przykryty drogą i śmietnikiem.
  • 1964 – zrujnowany zamek zostaje przekazany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, w którym po odbudowie zostaje otwarta filia z cennymi starodrukami i innymi zbiorami specjalnymi.
  • 2010 – odnalezienie grobu rodziny von Haugwitz, ekshumacja i identyfikacja ciał. W listopadzie nastąpił ponowny pochówek w przypałacowej kaplicy. oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy w języku polskim i niemieckim. W styczniu 2011 okazało się, że tekst w języku niemieckim pełen jest rażących błędów ortograficznych i stylistycznych.

Zamek w Rogowie Opolskim - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.