Gmina Walce

0

Gmina Walce - gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie krapkowickm.