Wielkopolskie - Spichlerze

Koło, Żelazna 4
Spichlerz zbożowy w Kole - jedyny zachowany do naszych czasów pruski magazyn w mieście. Pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku. Położony jest nad rzeką Wartą, na terenie osiedla Stare Miasto. 22 września 1950 roku został wpisany do rejestru zabytków.
Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Wyszynach jest jedną z 10 parafii leżącą w granicach dekanatu chodzieskiego. Erygowana w 1931 roku.
Jarocin, Aleja Niepodległości 5