Lubuskie - Spichlerze

Drezdenko, Plac Wolności 11
Telefon: +48 95 762 09 48
Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia – muzeum regionalne w Drezdenku; założone w 1985, gromadzi materiały dotyczące historii miasta i okolic, gospodarki leśnej, myślistwa, rolnictwa, gospodarki domowej i pszczelarstwa.