Rezerwat Jezioro Rakutowskie

0

Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie – florystyczny rezerwat przyrody w gminie Kowal, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Objemuje jezioro i przybrzeżne łąki o powierzchni 414,07 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 26 marca 1982 roku (M.P. z 1982 r. Nr 10, poz. 74, § 13). Według aktu powołującego, celem ochrony jest zachowanie największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich gatunków ptaków.

Rezerwat Jezioro Rakutowskie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.