Jezioro Rakutowskie

0

Jezioro Rakutowskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Kowal, leżące na terenie Kotliny Płockiej.

Czytaj dalej

Jezioro Rakutowskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Kowal, leżące na terenie Kotliny Płockiej.

Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 300,5 ha.

Zwierciadło wody położone jest na wysokości 72,0 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 1,1 m, natomiast głębokość maksymalna 2,8 m.

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2001 roku wody jeziora zaliczono do II klasy czystości i poza kategorią podatności na degradację. W latach 1955-67 tereny wokół jeziora zostały zmeliorowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji we Włocławku co spowodowało obniżenie się poziomu wód gruntowych i lustra wody w rzece Rakutówce. W roku 1994 wody jeziora zaliczono do III klasy czystości.

Hydronimia

Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Rakutowskie. W różnych publikacjach i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Rakutowskie Wielkie.


Jezioro Rakutowskie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.