Pyskowice - Ruiny

Pyskowice, Księdza Bończyka 4
Synagoga w Pyskowicach – synagoga znajdująca się w Pyskowicach. Synagoga została zbudowana na miejscu starszej drewnianej. Podczas II wojny światowej hitlerowcy doszczętnie zdewastowali synagogę. Obecnie znajduje się w stanie ruiny. Zachowały się jedynie mury zewnętrzne.