Powiat żarski - Pałace

Żary, Plac Zamkowy
Pałac Promnitzów w Żarach został wzniesiony w latach 1710-1728 z inicjatywy Erdmanna II von Prom­nitz w stylu barokowym. Budowa pałacu była jednym z elementów większego przedsięwzięcia, którego celem było stworzenie imponującego zespołu o charakterze reprezentacyjnym.
Kompleks zamkowo-pałacowy w Żarach – zamek i pałac w Żarach na Dolnych Łużycach.
Pałac Brühla w Brodach – barokowy pałac, wybudowany w latach 1741-1753 w miejscowości Brody w powiecie żarskim. Pierwszy pałac zaprojektował i zrealizował tutaj architekt Francko dla rodziny Promnitzów w latach 1670-1674.
Pałac w Trzebielu – jeden z zabytków dawnego miasta, obecnie wsi Trzebiel, w województwie lubuskim. Obecnie w ruinie.
Żary, Bolesława Domańskiego 2