Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej

0

Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej w Głogowie – najstarszy pomnik powojenny Głogowa. Usytuowany jest w Parku Słowiańskim przy zbiegu ulic: Al. Wolności i Jedności Robotniczej. Pomnik ma powierzchnię 1384 m² i 12 m wysokości.

Czytaj dalej

Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej w Głogowie – najstarszy pomnik powojenny Głogowa. Usytuowany jest w Parku Słowiańskim przy zbiegu ulic: Al. Wolności i Jedności Robotniczej. Pomnik ma powierzchnię 1384 m² i 12 m wysokości.

Pierwotny pomnik

Pomnik został wzniesiony w 1948 roku ku czci żołnierzy sowieckich. Upamiętniał poległych w czasie zdobywania miasta w lutym i marcu 1945 żołnierzy 3. Armii Gwardyjskiej, dowodzonej przez generała pułkownika Wasilija Nikołajewicza Gordowa, wchodzącej w skład 1 Frontu Ukraińskiego. Według R. Majewskiego poległo 116 oficerów, 20 podoficerów i 795 żołnierzy. Zostali oni pochowani w zbiorowych mogiłach w tymże parku. W latach 50. zwłoki ekshumowano i pochowano w Gorzowie Wielkopolskim, na centralnym cmentarzu wojskowym województwa zielonogórskiego, do którego wtedy należał Głogów.

Do budowy pomnika użyto kamienia, cegły i cementu. Przedstawiał on trzech żołnierzy radzieckich ze sztandarem. Zostali oni ustawieni na wysokim, czworobocznym cokole–mauzoleum, wraz z obeliskiem, zwieńczonym gwiazdą. Cały pomnik został usytuowany na dwupoziomowej płycie, do której prowadzą 3 stopnie szarego podejścia, wyrównującego pochyłość terenu. Rzeźby żołnierzy zostały wykonane oddzielnie. Po obu bokach cokołu zostały ustawione dwa lekkie działa polowe a poniżej dwa kwietniki i dwie czasze zniczy. Front pomnika został skierowany w stronę niewidocznej z parku Odry.

Czarna płyta znajdująca się na przedniej ścianie cokołu-mauzoleum, była opatrzona napisem w j. rosyjskim, przy likwidacji cmentarza w roku 1948:

„CЛABA ГЕРОЯM BOИHAM
CHWAŁA BOHATEROM,
ЗЙГВАРДЕЙСКОЙ APMИИ
ПАВШИМ СМЕРЬЮ ХРАБ-
РЫX B БОЯХ ПРИ ВЗЯТИИ
ГОРОДА И КРЕПОСТИ -
ГЛОГАУ В МАРТЕ 1945 r."
ŻOŁNIERZOM 3-CIEJ
GWARDYJNEJ ARMII
KTÓRZY PADLI ŚMIERCIĄ
WALECZNYCH W BOJACH
PRZY ZDOBYWANIU MIA-
STA I TWIERDZY GŁOGOWA
W MARCU 1945 r.

Przebudowa pomnika

Trzy tablice na pozostałych bokach cokołu, były puste, imitowały okienka mauzoleum. W kwietniu 1995 roku dokonano restauracji pomnika. Został poświęcony żołnierzom koalicji antyhitlerowskiej, z czym wiąże się zmiana nazwy, z Pomnika Zwycięstwa na „Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej”.

Autor tego pomnika to mgr inż. Sławomir Krawczyk, wykonawcą została firma KAMIREX S. C. K. P. Czawiak z Nowej Soli, a fundatorem – Urząd Miejski w Głogowie. Usunięto armaty, postacie żołnierzy oraz symbolikę totalitarną, dotyczącą Armii Czerwonej. Bryła pomnika pozostała bez zmian. Został zbudowany z cegły pełnej, na zaprawie cementowo-wapiennej. Skute zostały stare tynki, nałożono nowe i pomalowano na kolor żółto-brązowy. Zamontowano tablice z napisem. Wokół pomnika wyłożono płytki GRES, łącznie ze schodami.

Według R. Myśkowa z wydziału środowiska Urzędu Miejskiego w Głogowie:

. Tablice z napisem zostały wykonane z czarnego marmuru. Został zmieniony napis:


Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.