Biblioteka Świętego Pielgrzyma

0

Biblioteka Świętego Pielgrzyma – odsłonięty 11 listopada 2006 roku, na placu Jana Pawła II w Głogowie, pomnik papieża Jana Pawła II, zlokalizowany w miejscu średniowiecznego kościoła św. Piotra. Obiekt łączy w sobie funkcję upamiętniania osoby zmarłego Papieża - Polaka oraz lapidarium nieistniejącej od XIX wieku świątyni.

Monument powstał z inicjatywy społeczności Głogowa, zaś swój kształt zawdzięcza współpracy dwóch artystów związanych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie: prof. Eugeniusza Józefowskiego i dra Adama Olejniczaka. Jest to jedyny pomnik upamiętniający postać Jana Pawła II, zwracający w takim stopniu uwagę na dokonania intelektualne Papieża - Polaka. Na cegłach, z których wzniesiono ściany lapidarium - Biblioteki, znalazły się odciśnięte cytaty (wyboru dokonał prorektor PWSZ, dr Antoni Jeżowski), o charakterze społecznym, filozoficznym i duchowym, pochodzące z nauczania zmarłego papieża. Dodatkowo, cegły te mają kształt książek. W centralnej części monumentu znajduje się relief wykonany przez Adama Olejniczaka, przedstawiający popiersie Jana Pawła II ponadnaturalnej wielkości.

W wyrób cegieł zaangażowani byli studenci PWSZ, którzy pod kierunkiem twórców pomnika odbyli w Kotli dwutygodniowy plener Ceglana Sztuka Gotyku, własnoręcznie formując cegły i odciskając na nich papieskie cytaty. Pomnik powstał w koopreacji wielu podmiotów i osób, m.in: firmy Pos-bud, cegielni w Kotli, samorządowców, urzędników powiatowych i miejskich.

Wybrane cytaty (znakiem | zaznaczono kolejne lica cegieł):

 • Kochaj, idąc w głąb.
 • Bóg powiedział | człowiekowi wszystko.
 • Człowiek jest powołany | do wolności.
 • Duc in altum! | Wypłyń na głębię!
 • Milczenie jest wielkim | krzykiem.
 • Nie lękajcie się | być świętymi.
 • Nie wstydźcie się | krzyża.
 • Normy etyczne opierają | się na rzeczywistości.
 • Polska jest ojczyzną | trudnego wyzwania.
 • Starość wieńczy życie. | Jest czasem żniw.
 • Tylko "miłowanie" | wyklucza "używanie".
 • Uczuciowość nie jest | konsumpcyjna.
 • Uświęcajcie się i | uświęcajcie się szybko.
 • Celem pracy - każdej | pracy - jest | sam człowiek.
 • Człowiek realizuje się | jako człowiek przez | swą wartość moralną.
 • Droga odkryć | naukowych jest zawsze | drogą do prawdy.
 • Ewangelia | zobowiązuje do walki | o bezinteresowność.
 • Modlitwa jest drogą | Słowa, które wszystko | ogarnia.
 • Musimy... rozważać | misję Chrystusa jako | misję pojednania.
 • Naród żyje prawdą | o sobie, ma prawo do | prawdy o sobie.
 • Nie lękaj się przyjąć | Chrystusa do swej | codziennej pracy.
 • Odkupienie świata | dokonuje się | poprzez rodzinę.
 • Odpowiedzią na dar | zbawienia winno być | nawrócenie serca.
 • Pierwszym prawem | mniejszości jest prawo | do istnienia.
 • Przeżycie wolności | idzie w parze z | przeżyciem prawdy.
 • Tylko osoba może | miłować i tylko osoba | może być miłowana.
 • Musicie od siebie | wymagać, nawet | gdyby inni od was | nie wymagali.
 • Proszę: nie ustawajcie w | modlitwie , | za życia mojego | i po śmierci.
 • Znacznie | częściej potrzebujemy | przebaczenia, niż | pragniemy przebaczać.
 • Życie duchowe | człowieka zmierza do | właściwej sobie | pełni.
 • Głębokim pokojem | - napełnia mnie myśl o | chwili, w której Bóg | wezwie mnie do siebie | - z życia do życia!
 • Jeśli czujesz się | samotny, postaraj się | odwiedzić kogoś, kto | jest jeszcze bardziej | samotny.
 • Podporządkowanie etyki | ekonomii nie tylko | godzi w samą jej istotę, | ale godzi też | w człowieka.
 • Troska o dziecko jest | pierwszym | i podstawowym | sprawdzianem stosunku | człowieka do człowieka.
 • „Zabijaniu” Boga służą | całe systemy | filozoficzne, programy | społeczne, ekonomiczne | i polityczne.
 • Żaden grzech, nawet ten | najbardziej intymny | i sekretny, nie dotyczy | wyłącznie osoby, która | go popełniła.
 • Niech będą | błogosławione ręce, | nich będą | błogosławione umysły | i serca, które służą | chorym.
 • Przebaczenie nie jest | tym samym, co | zapomnienie. Pamięć | jest prawem historii. | Przebaczenie jest | mocą Boga.
Biblioteka Świętego Pielgrzyma - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.