Plac Rapackiego w Toruniu

0

Plac Rapackiego – plac miejski znajdujący się na zachodnich obrzeżach zespołu staromiejskiego w Toruniu. Od wschodu sąsiaduje z kamienicami przy ulicy Fosa Staromiejska (w tym tzw. Łukiem Cezara), od północy przy placu stoi gmach dawnego Banku Rzeszy. Od południa Plac ograniczony jest przez ulicę Mikołaja Kopernika z pozostałościami średniowiecznego barbakanu, zaś od zachodu przez Aleję Jana Pawła II, stanowiąca wjazd na most im. Piłsudskiego.

Plac powstał po rozebraniu zachodniego odcinka murów miejskich i zniwelowaniu fosy. W ciągu kolejnych lat zmieniał swoją formę. W 1901 roku na ulicę Kopernika wprowadzono tramwaje elektrycznych, które przejeżdżały przez plac. W 1906 na jego północnym skraju powstał budynek Banku Rzeszy (obecnie Collegium Maximum UMK). W roku 1911 dokonano przebicia pod kamienicami we wschodniej pierzei placu, tworząc tym samym dogodne połączenie ze Starym Miastym. Tak powstałym Łukiem Cezara w 1936 roku poprowadzono dwutorową linię tramwajową, którą zlikwidowano dopiero w roku 1970. W latach 30-ch plac miał formę okrągłego skrzyżowania z zadrzewionym skwerkiem pośrodku.

W 1931 roku bezimienny (po wojnie światowej) teren, nazwano Placem Bankowym. Po II wojnie światowej nadano mu imię Mariana Rapackiego. Na co dzień posługuje się jednak skróconą nazwą „Plac Rapackiego”, przez co część osób sądzi, że patronem placu jest Wincenty Rapacki, znany aktor i reżyser.

W budynku o numerze 4 (obok Łuku Cezara) od 1960 roku mieści się Archiwum Państwowe. 13 lat później, w pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, na skwerku pośrodku placu postawiono ku jego czci pomnik Helios przedstawiający Układ Słoneczny.

Współcześnie plac jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego. Jego część zajmuje chodnik z kwietnikami, zaś pozostała porośnięta jest różnego rodzaju roślinnością. We wschodniej części ulokowano fontannę.

Obecnie planowana jest przebudowa placu Rapackiego (a w zasadzie jego bezpośredniego sąsiedztwa), mająca na celu rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Rozwiązanie takie miałoby zapewnić swobodny przepływ pieszych pomiędzy Starym Miastem, a Bydgoskim Przedmieściem, jak również zmniejszyć zatory drogowe spowodowane koniecznością zatrzymywania się pojazdów przed przejściami dla pieszych.

Czytaj dalej

Plac Rapackiego – plac miejski znajdujący się na zachodnich obrzeżach zespołu staromiejskiego w Toruniu. Od wschodu sąsiaduje z kamienicami przy ulicy Fosa Staromiejska (w tym tzw. Łukiem Cezara), od północy przy placu stoi gmach dawnego Banku Rzeszy. Od południa Plac ograniczony jest przez ulicę Mikołaja Kopernika z pozostałościami średniowiecznego barbakanu, zaś od zachodu przez Aleję Jana Pawła II, stanowiąca wjazd na most im. Piłsudskiego.

Plac powstał po rozebraniu zachodniego odcinka murów miejskich i zniwelowaniu fosy. W ciągu kolejnych lat zmieniał swoją formę. W 1901 roku na ulicę Kopernika wprowadzono tramwaje elektrycznych, które przejeżdżały przez plac. W 1906 na jego północnym skraju powstał budynek Banku Rzeszy (obecnie Collegium Maximum UMK). W roku 1911 dokonano przebicia pod kamienicami we wschodniej pierzei placu, tworząc tym samym dogodne połączenie ze Starym Miastym. Tak powstałym Łukiem Cezara w 1936 roku poprowadzono dwutorową linię tramwajową, którą zlikwidowano dopiero w roku 1970. W latach 30-ch plac miał formę okrągłego skrzyżowania z zadrzewionym skwerkiem pośrodku.

W 1931 roku bezimienny (po wojnie światowej) teren, nazwano Placem Bankowym. Po II wojnie światowej nadano mu imię Mariana Rapackiego. Na co dzień posługuje się jednak skróconą nazwą „Plac Rapackiego”, przez co część osób sądzi, że patronem placu jest Wincenty Rapacki, znany aktor i reżyser.

W budynku o numerze 4 (obok Łuku Cezara) od 1960 roku mieści się Archiwum Państwowe. 13 lat później, w pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, na skwerku pośrodku placu postawiono ku jego czci pomnik Helios przedstawiający Układ Słoneczny.

Współcześnie plac jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego. Jego część zajmuje chodnik z kwietnikami, zaś pozostała porośnięta jest różnego rodzaju roślinnością. We wschodniej części ulokowano fontannę.

Obecnie planowana jest przebudowa placu Rapackiego (a w zasadzie jego bezpośredniego sąsiedztwa), mająca na celu rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Rozwiązanie takie miałoby zapewnić swobodny przepływ pieszych pomiędzy Starym Miastem, a Bydgoskim Przedmieściem, jak również zmniejszyć zatory drogowe spowodowane koniecznością zatrzymywania się pojazdów przed przejściami dla pieszych.

Komunikacja

Plac Rapackiego jest dużym węzłem komunikacji miejskiej. Kursują stąd linie autobusowe łączące północne części Torunia z jego lewobrzeżną częścią, umożliwiające komunikację z dworcem głównym PKP oraz osiedlami położonymi na lewym brzegu Wisły (Czerniewicami, Podgórzem, Rudakiem, czy Stawkami). Przebiega tędy również trasa tramwajów łączących Bydgoskie Przedmieście z Rubinkowem i osiedlem Na Skarpie.

  • 15 linii autobusowych (10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 36, 38, 01, 03)
  • Linie tramwajowe (1, 3, 1N)

Z uwagi na jednolite nazewnictwo przystanków („Plac Rapackiego”) położonych po obu stronach Alei Jana Pawła II, jak również przy pobliskiej ulicy Chopina, część torunian z nazwą plac Rapackiego utożsamia skrzyżowanie dwóch wymienionych wcześniej ulic. W związku z tym, do obiektów znajdujących się przy placu Rapackiego zaliczane bywają także: odsłonięty w 2000 roku pomnik Józefa Piłsudskiego, fontanna Cosmopolis, czy figura poświęcona planetoidzie (12999) Toruń (dwie ostatnie położone są na skwerze, który w 2012 roku otrzymał imię Lucjana Broniewicza).


Plac Rapackiego w Toruniu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.