Luboń - Przyroda

Głęboki Dół – sztuczny zbiornik wodny (glinianka), zlokalizowany w Poznaniu, na granicy Rudniczego i Świerczewa (tzw. Szachty), w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Głogowskiej, w rejonie jej skrzyżowania z ul. Glinianą. W sąsiedztwie przepływa Strumień Junikowski.
Karpętaj – sztuczny zbiornik wodny (glinianka), zlokalizowany w Poznaniu, na granicy Rudniczego i Świerczewa (tzw. Szachty), w sąsiedztwie ul. Głogowskiej i ul. Glinianej.