Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika

0

Kościół Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim − rzymskokatolicki kościół parafialny w Brześciu Kujawskim, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Należy do dekanatu brzeskiego. Mieści się przy Placu Władysława Łokietka.

Czytaj dalej

Kościół Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim − rzymskokatolicki kościół parafialny w Brześciu Kujawskim, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Należy do dekanatu brzeskiego. Mieści się przy Placu Władysława Łokietka.

Historia, architektura i wyposażenie

Świątynia została zbudowana około 1332 roku, i powiększona w XV wieku, odbudowana po pożarach w 1556 i 1657 roku, w 1710 roku przebudowana w stylu barokowym, staraniem Tomasza Niemierzy archidiakona włocławskiego, użytkowana w 1812 roku przez wojska francuskie jako magazyn, potem gruntownie restaurowana w latach 1819-1830 i w 1867 roku staraniem proboszcza Benedykta Cynka i wikariusza Ignacego Płoszczycy, regotyzowana w latach 1908-1909 według projektu architekta Tomasza Pajzderskiego. Wewnątrz znajduje się fragment późnogotyckiego tryptyku z około 1520 roku, wykonanego przez jednego z uczniów Wita Stwosza, witraże pochodzą z lat 1909-1911 i zostały zaprojektowane przez Konrada Krzyżanowskiego, polichromia została wykonana w latach 1925-1927 przez Juliusza Makarewicza.


Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.