Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

0

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny położony jest na najwyższym punkcie miejskiego centrum. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1260.

Gotycki, pierwotnie jako budowla kamienna jednonawowa bez wieży, rozbudowana do trójnawowej w latach 1416-1424, ponadto późniejsze przybudówki. Obecny wystrój wnętrza barok i rokoko. W latach 1314-1811 pod patronatem tut. klasztoru św. Magdaleny. Do pocz. XIX wieku otoczony murem i cmentarzem. Na ścianach zewnętrznych wmurowane liczne płyty nagrobne i pamiątkowe.

Legenda głosi, że kościół wzniesiono na miejscu praktyk dawnego kultu pogańskiego.

Czytaj dalej

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny położony jest na najwyższym punkcie miejskiego centrum. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1260.

Gotycki, pierwotnie jako budowla kamienna jednonawowa bez wieży, rozbudowana do trójnawowej w latach 1416-1424, ponadto późniejsze przybudówki. Obecny wystrój wnętrza barok i rokoko. W latach 1314-1811 pod patronatem tut. klasztoru św. Magdaleny. Do pocz. XIX wieku otoczony murem i cmentarzem. Na ścianach zewnętrznych wmurowane liczne płyty nagrobne i pamiątkowe.

Legenda głosi, że kościół wzniesiono na miejscu praktyk dawnego kultu pogańskiego.

Ciekawostki

  • Na północnej ścianie wieży kościelnej znajduje się wmurowana płyta nagrobna kaznodziei Bartłomieja z Wierzbna, uchodząca za najstarszą na Dolnym Śląsku
  • W jednej z kościelnych kaplic złożono sarkofag św. Faustyny Męczenniczki Rzymskiej
  • Pod kościołem znajdują się grobowce dawnych proboszczów oraz przejście podziemne do sąsiadującego z kościołem budynku klasztornego
  • Badania Muzeum Ziemi Szprotawskiej w 2006 doprowadziły do odkrycia nieczynnych schodów na wieżę, zamurowanego gotyckiego okna i portalu wejściowego oraz starego fresku przedstawiającego szprotawski zamek z panoramą miasta

Literatura

  • Clemens Baier "Geschichte der Stadtpfarrkirche, ehemal. Klosterkirche der Magdalerinnen zu Sprottau", 1905
  • Felix Matuszkiewicz "Geschichte der Stadt Sprottau", 1908
  • Maciej Boryna "Sensacje Ziemi Szprotawskiej", 2000
  • Maciej Boryna "Klaus Hänsch - Pomiędzy Szprotawą a Europą", 2005
  • Materiały własne Muzeum Ziemi Szprotawskiej, 2006

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.