Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

0

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – świdnicki kościół parafialny mieszczący się na Osiedlu Młodych przy ul. generała Ignacego Prądzyńskiego.

Czytaj dalej

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – świdnicki kościół parafialny mieszczący się na Osiedlu Młodych przy ul. generała Ignacego Prądzyńskiego.

Historia

Z racji znacznej rozbudowy Świdnicy, budowy wielu nowych osiedli oraz wzrostu liczby mieszkańców, Świdniczanie starali się o budowę nowego kościoła. Wieloletnie starania zarówno mieszkańców miasta jak i władz kościelnych zostało nagrodzone. 18 października 1980 wojewoda wałbrzyski, Antoni Trembulak podpisał zgodę na budowę nowego kościoła w mieście. Lokalizacja nie była przypadkowa, postanowiono zbudować świątynię na jednym z największych osiedli mieszkaniowych Świdnicy- Osiedlu Młodych. Nowo powstała parafia przejęła kilkanaście ulic od tymczasowej parafii św. Józefa. Te ulice to: Bema, Dąbrowskiego, Findera, Fornalskiej, Hibnera, Jasińskiego, Kniewskiego, Langiewicza, Ofiar Oświęcimskich, Emilii Plater, Podmiejska, Plac 35-lecia, Rutkowskiego, Sikorskiego, Waryńskiego, Wróblewskiego, Zamenhofa. Do parafii dołączyła także Słotwina. Teren na którym miał stanąć kościół przekazano 6 kwietnia 1981 roku w użytkowanie wieczyste. Parafia, powstająca na ulicy Prądzyńskiego została wyświęcona na parafię Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Prace budowlane ruszyły już wiosną 1982 roku. Już 3 maja 1982 roku odprawiano mszę w tymczasowej kaplicy zbudowanej na czas budowy nowego kościoła. Wcześniej Prymas Polski Kardynał Józef Glemp poświęcił ziemię pod kościołem i ustawiono drewniany krzyż. W 1989 roku wmurowano kamień węgielny poświęcony przez papieża Jana Pawła II. Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe przy wystroju wnętrza kościoła. Jedną z najważniejszych dat jakie można przytoczyć w tej krótkiej historii tej młodej parafii jest zapewne dzień 3 czerwca 2001. Był to dzień konsekracji Kościoła. Uroczystą Mszę świętą odprawił Jego Eminencja ks. kardynał Henryk Gulbinowicz.

Rys architektoniczny

Nad ołtarzem w Kościele znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, w ramie wykonanej ręcznie w stylu barokowym. Znajdują się też tutaj dwie tablice opisujące krótką historię kościoła. Tekst na lewej tablicy podaje iż: „Na Chwałę Boga Wszechmocnego Za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II W roku poświęconym Prymasowi Tysiąclecia Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu Kościół Parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy wzniesiony dzięki ofiarności tutejszych parafian konsekrował w dniu 3 czerwca 2001 J.EM. kS. kardynał Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski gdy Proboszczem tutejszej Parafii był ks. prałat Kazimierz Jandziszak”. Natomiast druga z tablic, umieszczona po prawej stronie zawiera tekst: ”Kościół pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy Pomnik Naszego Życia. Budowę świątyni rozpoczął w 1981 roku ks. prałat Stanisław Pasyk. Od 1984 kontynuował ks. prałat Kazimierz Jandziszak. Kościół zbudowano według projektu mgra inż. arch. Mariana Tunikowskiego i mgra inż. konstr. Wojciecha Święcickiego. Dzieło budowy realizowali: Roman Pasyk - kierownik budowy inż. Ryszard Przybylski - inspektor nadzoru ks. mgr Czesław Mazur - wystrój wnętrza. 18 X 1980 r. - zezwolenie na budowę kościoła 6 I 1981 r. - ustanowienie parafii 29 XI 1981 - poświęcenie placu budowy 1 X 1989 r. - wmurowanie kamienia węgielnego 2 V 1994 r. - otwarcie nowej świątyni 7 VI 2000 r. - poświęcenie dzwonów 3 VI 2001 - konsekracja Kościoła”.


Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.