Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

0

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Lubin diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Czytaj dalej

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Lubin diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Położenie

Cerkiew znajduje się w centrum miasta, przy ulicy 1 Maja 40.

Historia

Dawny barokowy kościół Najświętszej Maryi Panny. Wzniesiony w I połowie XVIII w. na fundamentach starszego obiektu. Budowę ukończono w 1737. Do 1925 użytkowany przez rzymskokatolików, następnie przekazany władzom miejskim. Oddany w 1948 w użytkowanie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; pierwsza Święta Liturgia została odprawiona w pięć lat później. Wyposażenie cerkwi z lat 1948-1952 zgodne z obrządkiem lub przywiezione ze zniszczonych cerkwi na Chełmszczyźnie. Ikonostas dotarł do świątyni z Hrubieszowa z inicjatywy ks. Stefana Bieguna. W zewnętrznych murach cerkwi dobrze zachowane 2 krzyże pokutne z XVI w. z wyraźnie wyrytymi narzędziami zbrodni (łuk i miecz).

Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 26 września 1960 pod nr A/4954/715.


Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.