Bazylika św. Erazma i Pankracego

0

Bazylika świętego Erazma i świętego Pankracego w Jeleniej Górze - jest to gotycka trójnawowa bazylika czteroprzęsłowa wzmiankowana po raz pierwszy w 1303 roku po jej pożarze, odbudowana jeszcze w XIV wieku, przebudowana w XV wieku i XVI wieku. Najstarsza i najważniejsza świątynia w tym mieście. Typowy przykład kościoła gotyckiego z ostrołukowymi obramieniami drzwiowymi i okiennymi, sklepieniem krzyżowo-żebrowym i przyporami. Wyposażenie barokowe: ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, rzeźby drewniane,obrazy olejne na płótnie, stalle (częściowo renesansowe), konfesjonały. Na zewnątrz dobudowana barokowa kaplica grobowa oraz liczne na zewnętrznym murze epitafia i płyty nagrobne z okresu renesansu i baroku. Od 15 maja 2011 bazylika mniejsza.

Bazylika św. Erazma i Pankracego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.