Bazylika św. Jana Apostoła

0

Bazylika św. Jana Apostoła w Oleśnicy - kościół parafialny zwany Zamkowym istniał prawdopodobnie już w XII wieku, wymieniony w dokumentach biskupstwa wrocławskiego z roku 1189. Inne źródła mówią o proboszczu tutejszej parafii Tomaszu z roku 1230, który był kanonikiem kapituły wrocławskiej. W drugiej połowie XIV wieku kościół przebudowano. W roku 1469 został podwyższony stając się trójnawową bazyliką zamkniętą wieloboczną apsydą. W nawie głównej zrobiono sklepienie gwiaździste, w bocznych - krzyżowe. Na przełomie wieków XV i XVI dobudowano od strony północnej kruchtę i trzy kaplice.W roku 1620 wieżę kościelną nadbudowano i pokryto hełmem. Około roku 1689 książęta wirtemberscy wybudowali od strony południowej barokową kaplicę grobową (mauzoleum). W jej krypcie umieszczono trumny ze zwłokami zmarłych członków rodziny książęcej. We wnętrzu kościoła można zobaczyć wiele cennych dzieł sztuki okresu gotyckiego, renesansowego i baroku. Od 1998 kościół jest bazyliką mniejszą.

Czytaj dalej

Bazylika św. Jana Apostoła w Oleśnicy - kościół parafialny zwany Zamkowym istniał prawdopodobnie już w XII wieku, wymieniony w dokumentach biskupstwa wrocławskiego z roku 1189. Inne źródła mówią o proboszczu tutejszej parafii Tomaszu z roku 1230, który był kanonikiem kapituły wrocławskiej. W drugiej połowie XIV wieku kościół przebudowano. W roku 1469 został podwyższony stając się trójnawową bazyliką zamkniętą wieloboczną apsydą. W nawie głównej zrobiono sklepienie gwiaździste, w bocznych - krzyżowe. Na przełomie wieków XV i XVI dobudowano od strony północnej kruchtę i trzy kaplice.W roku 1620 wieżę kościelną nadbudowano i pokryto hełmem. Około roku 1689 książęta wirtemberscy wybudowali od strony południowej barokową kaplicę grobową (mauzoleum). W jej krypcie umieszczono trumny ze zwłokami zmarłych członków rodziny książęcej. We wnętrzu kościoła można zobaczyć wiele cennych dzieł sztuki okresu gotyckiego, renesansowego i baroku. Od 1998 kościół jest bazyliką mniejszą.

Linki zewnętrzne

  • Strona parafii

Bazylika św. Jana Apostoła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.