Zachodniopomorskie - Baszty

Strony

Gotycka baszta z XIV wieku przylegająca do bramy miejskiej, obecnie siedziba Muzeum Kamieni.
Baszta Lontowa w Kołobrzegu (potocznie Baszta Prochowa) – jedna z dwóch zachowanych baszt średniowiecznych w Kołobrzegu. Baszta Lontowa jest jedynym obiektem średniowiecznego systemu obronnego miasta, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości.
Baszta Panieńska (niem. Frauenturm) także Baszta Siedmiu Płaszczy (niem. Sieben Mänteln Turm) – budowla zlokalizowana jest w pobliżu Odry u stóp Zamku Książąt Pomorskich przy ulicy Panieńskiej 47 w Szczecinie. Wpisana do rejestru zabytków pod nr 8 z 11 czerwca 1954 roku.
Baszta Kaszana, Baszta Prochowa – cylindryczna wieża o średnicy 4 metrów i wysokości 14 metrów, zbudowana z cegły, przykryta dachem namiotowym, wchodząca w skład murów obronnych Trzebiatowa.
Baszta powstała w wyniku rozbudowy półokrągłej czatowni. W XVI w. zwieńczona stożkowym hełmem. W XIX w. pełniła funkcję wieży widokowej.
Mury miejskie w Goleniowie, jeden z zabytków miasta Goleniowa, pochodzą z XIV-XV wieku, zachowały się jedynie fragmenty. Są to budowle zbudowane z kamienia i cegieł, o charakterze obronnym, obecnie stanowią atrakcję turystyczną.
Baszta Więzienna w Kołobrzegu – jedna z dwóch zachowanych baszt średniowiecznych w Kołobrzegu.
Baszta Jeńców w Stargardzie zwana też Małą Prochową lub Kowalską. Baszta Jeńców, kolegiata Mariacka i pozostałe mury obronne rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 została uznana za pomnik historii.
Maszewo, Wojska Polskiego 47
Goleniów, Tadeusza Kościuszki
Baszta Prochowa w Goleniowie (zwana także Basztą Strażniczą) – cylindryczna baszta, wchodząca w skład murów obronnych w Goleniowie, położona nad rzeką Iną, na rogu murów, przy Gimnazjum nr 1 i niewielkim parku. Zwieńczona stożkowatym szczytem, zbudowana z czerwonej cegły.
Baszta Białogłówka – z pierwszej połowy XV wieku, zabytek Stargardu Szczecińskiego, znajdujący się w najstarszej części Starego Miasta, na obrzeżu dawnego grodziska, w sąsiedztwie bramy Wałowej, na zakolu Iny.
Baszta Morze Czerwone w Stargardzie Szczecińskim – gotycka baszta, będąca częścią obwarowań miejskich w Stargardzie Szczecińskim. Znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Warownej i W. Łokietka na Starym Mieście. Powstała w II poł. XIV w. Ma 34 m wysokości.
Baszta Tkaczy w Stargardzie Szczecińskim (zw. także Lodową) zbudowana w połowie XV wieku baszta zbliżona jest kształtem do Baszty Morze Czerwone, ale jest nieco niższa, jej wysokość wynosi 31 m.
Gryfice, Nadbrzeżna
Wieża Prochowa w Gryficach (niem. Pulverturm) – jedna z trzech wież, systemu fortyfikacyjnego miasta, zbudowana na przełomie XIV/XV w.
Goleniów, Tadeusza Kościuszki
Baszta Mennicza w Goleniowie – ośmioboczna baszta, wchodząca w skład murów obronnych w Goleniowie, w ich fragmencie rozciągającym się wzdłuż deptaka nad rz. Iną.

Strony