Lubuskie - Baszty

Baszta Krośnieńska - jest średniowieczną basteją systemu fortyfikacji Kożuchowa położoną w północno-zachodniej części miasta, przez miejscową ludność nazywana potocznie "basztą"